Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

UYARI:  Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Özel Kuruluşlardan Ek Olarak Talep Edilen Belgeler (Basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belgeler) (Ayrıntılı Bilgi)​*

* Belgelerin aslı ile proje başvuru dönemi içinde TÜBİTAK-ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğüne (MADES) başvurulduğunda “Aslı Gibidir” onayı alınabilir.