Önemli Hususlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
 • 2216 Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı hakkında tüm bilgiler web sayfamızda mevcuttur. Başvuruya uygun olup olmadığınıza karar vermek için öncelikle web sayfamızın ilgili bölümlerini dikkatlice okuyunuz. Daha fazla bilgi için lütfen program yürütücüsü ile irtibata geçiniz.
   
 • Başvuru sırasında kullanılması gereken araştırma önerisi ve CV formları (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/arastirma-burs-programlari/2216/icerik-basvuru-formlari)
  adresinde belirtilen formatta olmalı ve Türkçe/İngilizce doldurulmalıdır.
   
 • Araştırma önerisi hazırlarken “Araştırma Önerisinin Unsurları” dokümanından yararlanılabilir.

Başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda verildiği gibidir.

 • Bursiyer adayı  http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden başvurusunu elektronik olarak tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru dosyalarının ayrıca posta yolu ile TÜBİTAK’a gönderilmesine başvuru aşamasında gerek yoktur.
   
 • Evrakları tam olan başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır, son başvuru tarihinden itibaren ortalama 3 ay içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar e-bideb sisteminde yayınlanır. Bursiyer olmaya hak kazanan adaylar 1 yıl içerisinde bursunu kabul etmek ve evraklarını TÜBİTAK’a ileterek çalışmalarına Türkiye’de başlamak zorundadır. Aksi halde bursu iptal edilir. Bursun başlatılabilmesi için bursiyer, Türkiye'ye geldikten ve ilgili üniversite/kurumda çalışmaya başladıktan sonra,  başvuru sırasında internete yüklediği belgelerin asılları veya aslı gibidir onayı alınmış suretleri ile kendisi ve danışmanı tarafından imzalanmış TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş olan taahhütname, adayın araştırmaya başlama tarihini belirten danışmanı tarafından imzalanmış bir yazı, araştırmanın yapılacağı kurumun en üst yöneticisi tarafından imzalanmış, araştırmacıya sağlanacak imkânları belirtildiği bir yazı ve araştırmacının ismine açılmış banka hesabının bilgilerini içeren bir dökümanı TÜBİTAK BİDEB’e göndermekle yükümlüdür. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bursiyerin bursu başlatılır. 

Yukarıda verilen sürece göre dikkat etmeniz gereken en önemli konular;

 • Başvurunuza tüm belgeleri eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Sistem kapandıktan sonra evrak eklemek mümkün değildir. Bu nedenle evrak eklemek için talepte bulunmayınız.
   
 • Aslını ve onaylı kopyasını sunamayacağınız evrakları başvurunuza eklemeyiniz. Burs başvurunuz kabul olsa da evrakları eksiksiz sunamadığınız durumda bursunuz başlatılamaz. Bu nedenle bu hususa azami dikkat gösteriniz.
   
 • Bazı evraklar başvuru esnasından talep edilmemesine karşın, bursun başlatılması için diğer evraklarla birlikte sunulması gerekmektedir. Örneğin gerekli durumlarda Etik Kurul Belgesi, Yasal İznin belgesi gibi. Bu nedenle başvuru esnasında bu belgelerin alınması için gerekli müracaatınızı lütfen yapınız. Aksi halde bursunuzun başlatılmasında gecikmeler yaşayabilirsiniz.