Değerlendirme Kriterleri

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Değerlendirme yapılırken aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınır.

  1. Adayın bilimsel/araştırma yetkinliği,
  2. Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
  3. Başvurunun, adayın kariyer gelişimine, ev sahibi kuruma ve Türkiye’ye katkısı,
  4. Araştırmanın yapılabilirliği.