Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Burs

Aylık burs miktarı 2.500 TL’dir. Ödemeler TÜBİTAK BİDEB’e iletilmesi gereken belgelerin ulaştırılmasından sonra başlatılır. İlgili belgeler gönderilmeden hiçbir ödeme yapılmaz. Burslar ait oldukları ayın sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Burslar araştırmanın başladığı aydan geçerli olarak başlatılır, tahsis edilen süreyi aşmamak koşuluyla araştırmanın bitirildiği ay sonunda sona erer.

Yol Giderleri

Desteklenen bursiyerlerin yol giderlerine ilişkin BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenen tutar ödenir.

2017 yılı için bu tutar en çok 2.250 TL'dir.

Sağlık Sigortası Giderleri

Desteklenen bursiyerlerin sağlık giderlerine ilişkin BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenen tutar ödenir.

2017 yılı için bu tutar aylık en çok 70 TL'dir.