2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

-A +A

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2019 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız. Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

DUYURU: 2211/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı 2018 yılı 2. döneminde bu kapsamda yeni bir program uygulamaya gireceği için  başvuru alınmayacaktır. İlgili konuya yönelik açılacak yeni programın çağrısı için lütfen TÜBİTAK web sayfasını takip ediniz. (Duyuru Tarihi: 12 Haziran 2018)

Program Çağrı Metinleri aşağıda verilmektedir.

Yüksek Lisans Burs Programları

2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
2210/E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Doktora Burs Programları

2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

2019 yılı başvuru tarihleri için lütfen "Başvuru" bölümünü inceleyiniz. 

Yurt İçi Lisansüstü burs programının amacı; Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek;

  1. Bilim insanlarının yetişmesine,
  2. Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine,
  3. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora yapılmasına,
  4. Öğrenimi sırasında yapılan tez çalışmalarının sanayiyle/sektörlerle etkileşim içerisinde yürütülmesine,
  5. Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine,

katkı sağlamaktır.

Bu amaçla; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi görmekte olan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın Yürütme Kural ve İlkeleri çerçevesinde burs/teşvik bursu/ek destek verilir.
 
Dilekçe Örnekleri

Yüksek Lisans Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.

Doktora Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.

NOT: Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından hazırlanan dönüşüm tablosunu dikkate almaları gerekir (DönüşümTablosu için tıklayınız)

 

Diğer Önemli Linkler

(1) Geçişi teşvik edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alan/bölüm listesi

(2) Öncelikli Alanlar Listesi

(3) Tez Öneri Formu

(4) Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu