Önemli Hususlar

-A +A

Başvuru Koşullarına İlişkin Önemli Hususlar

    1. Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından veya 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarından biri olmak,
    2. (a) bendinde yer verilen kurum/kuruluşların 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip şirketler veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle işbirliği yapmış olması,
    3. Doktora programı kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları ve özel sektör kuruluşları tarafından istihdam edilme taahhütü verilmiş, doktoralı araştırmacı sayılarını içeren bir protokolün projeye dahil olan yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanmış olması,
    4. 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile protokol yapmış olması, gerekir.

İşbirliği Modelleri:

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

  1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
  2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

NOT: Üniversite/Araştırma Altyapısı ile Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları arasında yapılacak her bir protokol için bir başvuru yapılmalıdır. Birden fazla protokol için birden fazla başvuru yapılmalıdır.