Destek Kapsamı

-A +A

Sanayi Doktora Programı ile;

 1. Doktora öğrencilerine burs,
 2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
 3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği,

sağlanır.

Doktora Öğrencilerine Burs

 

 1. Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi; tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.
 2. Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.
 3. Proje süresi burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.
 4. Aylık burs miktarı bursiyerin başka bir yerden burs, ücret, maaş, ticari kazanç vb. gelirinin olup olmamasına göre, tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir.
 5. Hâlihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dâhil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dâhil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır. Burs miktarlarına programın web sayfasından ulaşılabilir.
 6. Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

 

İstihdam Desteği

 

 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir.
 2. İstihdam desteği için toplam destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.

 

Proje Teşvik İkramiyesi

Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) tutarı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir.

 

2018 yılı için TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen destek miktarları aşağıdaki gibidir.

NOT: İstihdam desteği ilgili özel sektör kuruluşuna aktarılırken aktarıldığı yılın brüt asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılacaktır.