Başvuru Tarihleri

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

2017 Başvuru Tarihleri

Dönem Başvuru Tarihleri
1. Dönem 17 Nisan - 5 Mayıs 2017
2. Dönem 16 Ekim - 3 Kasım 2017

 

 

 

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular bu ilanda belirtilen tarihlerde http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 

 
Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.