Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine burs ve yol desteği verilir.

Bursiyere verilecek mali destekler ve ödenme şekli aşağıdaki gibidir:

  1. Burslar: Aylık burs miktarının üst limiti her yıl Bilim Kurulu kararı ile belirlenir. Burs ödemeleri üçer aylık dönemler halinde peşin ödenebilir. Burs ödemesinde ay kesirleri oluşması halinde bir ay 30 gün kabul edilerek burs tutarı hesaplanır.
  2. Yol Desteği: Bursiyerlerin yurt dışına gidiş-dönüş biletleri TÜBİTAK’ın ilgili birimi tarafından temin edilir. Burs süresinin parçalı kullanılması halinde en fazla iki defa yurt dışı gidiş-dönüş yol giderleri karşılanır. Burslu veya burssuz süre uzatılması dolayısıyla dönüş biletleri ile ilgili ek ödeme zorunluluğu doğarsa, bu miktar bursiyerler tarafından karşılanır; TÜBİTAK tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmaz.