Başvuru Formları

-A +A

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

  1. Adayın TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış özgeçmişi ve varsa yayın listesi.
  2. Doktoraya kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi.
  3. Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora protokolünün YÖK onaylı örneği.
  1. Niyet mektubu.
  2. Lisans ve yapmış ise tezli yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgelerinin aslı veya onaylı örneği.
  3. Doktora öğrenimi süresince almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren doktora transkriptinin aslı veya onaylı örneği.
  4. TÜBİTAK dahil yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alınıyorsa buna ilişkin belge.

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

        a. 2214/B Özgeçmiş Formu
        b. 2214/B Doktora Tez Önerisi Formatı
        c. 2214/B Niyet Mektubu Formatı

Kabul ve Taahhüt Formu için tıklayınız.