Önemli Hususlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, onaylı başvuru formu ve taahhütname TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun ve taahhütnamenin son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.