İzleme Formları

-A +A
  1. Destek kararı sonrası, taahhütnamesini BİDEB’e gönderen proje yürütücüsü adına açılmış hesaba destek miktarı yatırılır.
  2. Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite ayniyatına kaydı yapılır.
  3. Proje tamamlandıktan sonra TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sonuç raporu, harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı TÜBİTAK sistemine yüklenir.*
  4. Proje sonuç raporu ve yapılan harcamalara ilişkin belgeler TÜBİTAK tarafından incelenir. Proje yürütücüsü tarafından belgelendirilemeyen ve/veya TÜBİTAK tarafından onaylanmayan destek tutarı TÜBİTAK hesabına iade edilerek destek sonlandırılır.
  5. Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK ve ENDEK yönetmelikleri hükümleri uyarınca işlem yapılır. Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.

*Proje, destek süresi olan 12 ay içerisinde tamamlanmalı ve bu süre içerisinde proje sonuç raporu ile harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı TÜBİTAK sistemine yüklenmelidir.