e-Başvuru

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi başvuru sistemi başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde taahhütname ile birlikte BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur. Çevrimiçi başvuru formu ve taahhütname dışındaki belgelerin çıktılarının BİDEB’e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

 

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.