Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

4.1. Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, faks, elektronik posta ve kargo ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

4.2. Bilimsel Değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman danışma kurulu üyeleri ya da panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
  • Proje yöntem ve tekniğinin konu ile uyumu,
  • Yapılabilirlik,
  • Adayın varsa konu ile ilgili yaptığı çalışmalar.

 

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.)

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.