Başvuru Formları

-A +A

Başvuru sırasında istenilen belgeler

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
  2. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
  3. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
  4. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (e-imzalı olabilir).