Başvuru Formları

-A +A

Başvuru sırasında istenilen belgeler

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış ve akademik danışman ile proje yürütücüsünün (varsa proje ortaklarının) imzasını taşıyan araştırma önerisi,
  2. Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
  3. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
  4. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait son 3 ay içerisinde alınmış onaylı transkript,
  5. Taahhütname.