Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvuru sırasında istenilen belgeler

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler;

  • Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)
  • TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi (proje önerisi formatı aşağıda yer almaktadır),
  • Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin belgesi,
  • Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
  • Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı.

Başvuruda Kullanılacak Formlar: