Yürütme Kural ve İlkeler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı ile ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.