Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Aylık Burs Miktarları:

 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 • YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen uluslararası bursiyerler için: 1.000 TL + 2.000TL’ye kadar katkı payı
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak biyoloji, fizik, kimya matematik bölümleri haricinde ilgili bölümlere yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 10001 ile 20000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 • YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10001 ile 20000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 • Ulusal Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen bursiyerler için: 750 (yediyüzelli) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 20001 ile 25000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 20001 ile 25000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 25000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 25000 (onbin) kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde ÇAP’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL

Burs Süresi:

Bursiyerliğin başladığı tarihten itibaren üniversite lisans öğreniminin normal süresinin sonuna kadardır. (Normal öğrenim süresi ilgili üniversite tarafından belirlenen ve ÖSYM kılavuzunda yer alan öğrenim süreleridir). Lisan hazırlık sınıfında da burs ödenir. ÇAP nedeniyle desteklenen öğrencilere verilen bursun süresi, anadal programının normal bitirme süresinden 1 (bir) yıl sonrasına kadardır.