Bursların Başlatılması

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
 

Bursun başlatılabilmesi için bursiyerlerden,

 

  • Başvuru sırasında sisteme yüklenen başvuru belgelerin özgeçmiş hariç asılları veya onaylı kopyaları
  • Aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı kopyaları,

talep edilecektir.

 

Bursun başlatılabilmesi için adaylardan istenilecek diğer belgeler:

 

1. Kurum kabul yazısı*. Araştırma yapılacak kurumun (Üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, TÜBİTAK Enstitüleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip özel sektör kuruluşları veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketleri, Ar-Ge faaliyeti yürüten diğer özel sektör kuruluşları) en üst yetkilisi tarafından onaylanmış, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten kurum kabul yazısı,

(Kurum Kabul Yazısı Örneği Başvuru formları içerisinde yer almaktadır),

 

* Türkiye’de herhangi bir kurumda kadrolu olarak çalışmaya başlayan adaylar kadro atama belgelerini kurum kabul yazısı olarak sunabilirler.

 

*Kuruluşun en üst yetkilisi; üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, rektör vekili, enstitüler için enstitü müdürü, özel kurum/kuruluşlar için kurum müdürüdür ve kurum kabul mektubu belirtilen yetkililer tarafından imzalanmalıdır.

 

2. Adayın projesini yürüttüğü süre içerisinde teknik ve idari konularda adaya destek verecek koordinatörün iletişim bilgileri formu,

(Koordinatör İletişim Formu başvuru formları içerisinde yer almaktadır.)

 

3. Yurt dışından alınan ve başvuruda kullanılan diplomanın YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

 

4. Gerekli ise ilgili Etik Kurul Belgesi, (Araştırmanın etik kurul belgesinin gerekli olup olmadığı burs Kabul Mektubu’nda belirtilecektir. Etik Kurul İzni olmayan adayların bursu başlatılamaz.)

 

5. Araştırma çalışmaları için üniversiteler veya enstitülere gelecek araştırmacılar için araştırma desteği talep ediliyorsa buna ilişkin Proje Bütçe Tablosu,

(Bu form bursa kabul aldıktan sonra adaya kabul mektubunun ekinde gönderilecektir.)

 

6. Burs başvuru tarihinden itibaren son 36 aya ait Türkiye’ye giriş çıkış kaydı,(İl emniyet müdürlüklerinden alınabilir).

 

7. Bursiyerin araştırmaya başladığı tarihi gösteren, koordinatör tarafından hazırlanıp imzalanan araştırmaya başlama yazısı,

 

8. Bursiyer adına Vakıfbank'ta bir hesap açıldığını bildiren ve üzerinde IBAN no.su olan banka yazısı ya da banka dekontu,

 

9. Araştırmasını üniversite veya enstitüde yapacak olanlar için TÜBİTAK ile araştırmanın yürütüleceği üniversite veya enstitü arasında imzalanacak Araştırma Destek Sözleşmesi, (Araştırma Destek Sözleşmesi formatı Başvuru formları içerisinde yer almaktadır.)

 

Bursun başlatılabilmesi için desteklenen araştırmacı, (kendisine tahsis edilen desteği hak kazandığı tarihten itibaren 12 ay içinde) yukarıda belirtilen belgeleri TÜBİTAK BİDEB’e göndermekle yükümlüdür. Belgelerin geçersiz olması ve/ veya eksik olması durumda veya 12 ay içerisinde BİDEB Grup Yürütme Kurulu’nca kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin araştırmalarına başlamayanların bursu iptal edilir.