Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır;

  •  Araştırmanın Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri,
  •  Yöntem,
  •  İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi
  •  Araştırmanın Yaygın Etkisi
  •  Kariyer Geliştirme Potansiyeli/ Ev Sahibi Kurum ve Davet Eden Araştırmacının Niteliği
  •  Araştırmanın Yurt Dışında İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.)