Bursların Başlatılması

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Bursiyerlerin kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay içerisinde çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bursiyer hak etmiş olduğu bursu başlatmak için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını evrak sırasına göre dosyalanmış şekilde TÜBİTAK BİDEB’e göndermelidir.

  1. Bursiyer adına Türkiye’de herhangi bir bankada TL  hesabı açıldığını bildiren ve üzerinde IBAN bilgisi olan banka hesap bilgisi,
  2. Bursiyer ve bursiyere danışmanlık yapacak öğretim üyesi/üyeleri tarafından imzalanan taahhütname (Kabul mektubunun ekinde gönderilmektedir.),
  3. Bursiyerin araştırmaya başladığı/başlayacağı tarihleri gösteren, bursiyere danışmanlık yapacak öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanıp imzalanmış başlama yazısı.