Başvuru

Türkçe

Başvuru Tarihleri

Planlanan Başvuru Tarihleri: 22 Mayıs – 23 Haziran 2017

(Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)

Islak İmzalı Başvuru Onay Formunun Teslimi İçin Son Tarih: Son başvuru tarihini takip eden 3. iş günü (Mesai Bitimine Kadar)

 

Başvuru Formları

  1. Öğrenci belgesi
  2. Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kuruldan alınacak izin yazısı (Kurumumuza sunulan proje önerileri, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir.)
  3. Proje raporu (Proje hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.)

Başvuru Formları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Proje başvuru formu(*)
  • Proje Planı
  • Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır).
  • Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa olmalıdır).
  • Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu (*)
  • Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD,

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

Proje Rehberi

Proje Rehberi, yarışmaya katılacak öğrencilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için çok yararlı olacaktır.

Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, çalışmalarının her aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan ilkelere uymaları her şeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Kimler Başvurabilir

BAŞVURU KOŞULLARI

 · Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilir.

 · Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

 · Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru