TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tunus Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK, Tunus ile mevcut bilimsel işbirliğinin ve
Ufuk2020 kapsamında işbirliklerinin artırılması amacı
ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlı-
ğı (MHESR) üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyeti
ağırladı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. A. Arif Ergin, Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu, Uluslararası İşbirliği Daire Başkan-
lığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman,
Bilimsel Programlar Uzmanı Emre Yurttagül ve Bilimsel
Programlar Uzman Yardımcısı Nur Eda Demir’in katıldığı
toplantıda Tunus Heyetini ise MHESR Uluslararası İşbirliği
Genel Müdürü Prof. Slim Choura, Ufuk2020 Genel Mü-
dürü Prof. Olfa Zeribi, Bilimsel Araştırma Müdürü Awatef
Soltane, Araştırmanın Değerlendirilmesi Müdürü Rim
Saied, Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
Alanı Ulusal İrtibat Noktası Doç. Dr. Yosr Haffani ile Tarım-
sal Araştırma ve Yükseköğretim Enstitüsü’nde Araştırma
Programları Planlama, İzleme ve Değerlendirme Müdürü
Prof. Ali Rhouma temsil etti.
Ziyaret sırasında Ufuk2020 Programı’nda Asosiye Ülke
konumunda yer alan Tunus ile ilgili program kapsamında
işbirliklerinin artırılması amacıyla bir Protokol imzalan-
dı. İmza töreninin ardından heyete Kurumumuzun faali-
yetleri ve sorumlulukları aktarıldı, Tunus ile ikili işbirliği
programımız hakkında bilgi verilerek işbirliğimizin nasıl
geliştirilebileceği tartışıldı. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdürü Mirat Satoğlu ve Ba-
şuzman Ebru Aydın tarafından ULAKBİM faaliyetlerine
dair bir sunum gerçekleştirildi.
Heyet ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent’e (MARTEK) ziya-
rette bulundu. Tunus Heyetini, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi
Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu karşıladı. TÜBİTAK
MAM’da gerçekleşen toplantıya BİLGEM yetkilileri ve
MAM İş Geliştirme, Çevre ve Temiz Üretim, Gen Mühen-
disliği ve Biyoteknoloji ile Gıda Enstitüsü yetkilileri eşlik
etti.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook