TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 4

4
Bülten
2017
KASIM
3 . K a m u A ç ı k K a y n a k K o n f e r a n s ı K A K 2 0 1 7 A n k a r a ’ d a D ü z e n l e n d i
3. Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK 2017, TÜBİTAK ULAK-
BİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ve Kamu Açık Kaynak
Konferansı Düzenleme Komitesi’nin destekleri ve katkılarıy-
la, Ankara Congresium’da gerçekleştirildi.
Pardus tanıtım filminin gösterimiyle başlayan Konferansta,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, konferansın önemine
ve açık kaynak teknolojilerin kullanımına dair bir açılış ko-
nuşması yaptı. Konferansta HAVELSAN Genel Müdürü Ah-
met Hamdi Atalay, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de söz aldılar.
KAK’17 Konferansının açık kaynak teknolojileri ile güncel
bilişim konuları hakkında altı ayrı salonda verilen eğitimlere,
kamu ve özel sektörden birinci gün 450, ikinci gün 420 kişi
katıldı. Çeşitli konularda düzenlenen paneller ile açık kay-
nak dönüşümü yapan kamu kurum ve kuruluşları bilgilerini
aktarma fırsatı buldular. Konferansta, devlet kurumlarının
altyapılarında kullanabilecekleri açık kaynak teknolojileri
ve Milli İşletim Sistemi Dağıtımı Pardus 17 konusunda bilgi
verildi. Kurumlarında kullanacakları teknolojiler ile ilgili eğit-
menler ve panelistler ile birebir görüşme fırsatı sunuldu.
Firma ve ziyaretçilere ayrılan demo alanında TÜBİTAK
ULAKBİM Pardus Ekibi tarafından Pardus 17 projesi ile alt
projeleri tanıtıldı. Konferansın ilk gününde, “Pardus 17 Tanı-
tımı”, “Pardus Dönüşüm Hikayaleri”, “Pardus Kurumsal Mima-
riler”, “Açık Kaynak İş Modeli” hakkında katılımcılara ayrıntılı
bilgiler verildi.
İkinci günde, “Kamunun Parası Kamunun Kodları”, “Açık
Kaynak Dönüşüm”, “Pardus VDI Çözümü”, “Red Hat ve Açık
Kaynak Teknolojileri, “SUSE ve Açık Kaynak Teknolojileri”,
Açık Belge Biçimi ve Libreoffice” ve “PostgreSQL” konulu su-
numlar gerçekleştirildi.
Kamu ve özel sektörde açık kaynak teknolojileri kullanmak
isteyen kurum ve firmalar ile kendini geliştirmek isteyen bi-
reylere “Pardus ve LibreOffice Eğitimi”, “Pardus GNU/Linux
SistemYönetimi” eğitimleri ve sertifikaları verildi.
3. Kamu Açık Kaynak Konferansı
KAK 2017, Ankara’da Düzenlendi
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook