TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 38

38
Bülten
2017
KASIM
Akıllı Hareketlilik Kümelenme (Smart Mobility Clustering)
Toplantısı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde yapıldı. Toplan-
tıya konuyla ilgili otomotiv, elektronik, yazılım ve robotik sek-
töründe faaliyet gösteren firmalar, üniversiteler, Ar-Gemerkez-
leri, yerel yönetim kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, kamu
kurumları, dernekler ve kalkınma ajansları yetkilileri katıldı.
65 farklı firma ve kurumdan 120 katılımcı ile gerçekleşti-
rilen toplantıda, akıllı hareketlilik alanındaki gelişmelerden
ve “Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi” kapsamında yapılan ve
Meksika ile Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen “Kültür, Eğitim, Bilim ve Kalkınma İşbirliği Alt Komitesi”
toplantısı kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Meksika Devletleri
Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (The National Council of Sci-
ence andTechnology of theUnitedMexican States- CONACYT)
görüştü. Görüşmede, ülkemiz ile Meksika arasında imzalanan
anlaşmaları müteakip gerçekleştirilen ilk ortak çağrının başarı-
sının verdiği memnuniyet paylaşıldı ve ikinci çağrı için hazırlık-
lara başlanması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.
Kocaeli/Gebze’de Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen toplantıya dernek üyesi firmaların Ar-
Gemerkezleri temsilcileri katıldı. TAYSAD üyelerinin EUREKA Programı’ndan daha fazla faydalanmaları amacıyla TÜBİTAK’ı temsilen
toplantıya katılan EUREKA Ulusal Proje Koordinatör Yardımcısı Tarık Şahin, EUREKA Programı ve EUREKA’nın bileşeni olan diğer
programlar hakkında bilgiler verdi ve firma temsilcilerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
Her yıl EUREKA Dönem Başkanı olan ülkeler tarafından düzenlenen Üst Düzey Ülke Temsilcileri ve Ulusal Proje Koordinatörleri
Toplantısı’nın Finlandiya Dönem Başkanlığı altındaki ilk toplantısı Tampere’de gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye, EUREKA Üst Dü-
zey Ülke Temsilcisi ünvanıyla TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar tarafından temsil edildi. Üç gün süren toplantılar
boyunca EUREKA ve Eurostars Programları özelinde teknik ve idari konular görüşüldü, ikili görüşmeler gerçekleştirildi ve ülke tem-
silcilerinin katkılarıyla birçok konuda kararlar alındı.
yapılması planlanan çalışmalardan söz edildi. “TÜBİTAK AB
Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Noktaları” tarafından,
Ulaşım, Bilgi ve İletişimTeknolojileri ve İleri Malzeme, İmalat
Teknolojileri alanlarında açılacak olan programlar hakkında
bilgiler verildi. Elektromobilite, Akıllı Araçlar, Araç-Araç ve
Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Yönetim
Sistemleri, Şarj Altyapıları konuları ile ilgili yapılan ve yapıl-
ması planlanan çalışmalar hakkında, Çalışma Grubu Temsil-
cileri tarafından sunumlar yapıldı.
Akıllı Hareketlilik Kümelenme Toplantısı Yapıldı
Meksika Türkiye İkili İşbirliği
TAYSAD’da EUREKA Tanıtıldı
TÜBİTAK, EUREKA Üst Düzey Ülke Temsilcileri Toplantısında Temsil Edildi
A k ı l l ı H a r e k e t l i l i k K ü m e l e n m e T o p l a n t ı s ı Y a p ı l d ı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook