TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM ile TAYSAD işbirliğiyle düzenlenen “TÜBİ-
TAK MAM Bilgi Günü”, TOSB’da düzenlendi. Bilgi Günü’ne
TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi, İş Geliştirme
Birimi, Enerji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü ile çok sayıda TAYSAD üyesi firma temsil-
cisi katıldı. TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Müdürü
Meral Özcan ve TAYSAD Teknoloji Yönetimi ve Mevzuat
Uzmanı Tensel Gürkan’ın açılış konuşmaları ile başlayan
Bilgi Gününde, TÜBİTAK MAM tanıtım filmi izlendi.
Meral Özcan konuşmasında, TÜBİTAK MAM’ın öncelikli
görevinin Ar-Ge çalışmaları olduğunu belirterek, bunun
yanı sıra sahip olduğu zengin altyapısı ve uzman kadrosu
ile kurum/kuruluşların ihtiyacının karşılanması amacıyla
test ve analiz hizmetlerinin de verildiğini ifade etti. Öz-
can ayrıca, yılda yaklaşık 50 bin adet analiz yapıldığını, bin
200 adet farklı analiz çeşidi olduğunu ve bunlardan 350
adedinin akredite analiz olduğunu belirtti.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ve Malzeme Enstitüsü
araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ise,
otomotiv sektörüne yönelik projeler ve Endüstriyel Hiz-
metler (Test/Analiz) hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
Sunumların ardından karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı
soru-cevap bölümünde ise katılımcılardan gelen sorular
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ve
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Uzmanları tarafından yanıt-
landı.
TAYSAD İşbirliğiyle TÜBİTAK MAM Bilgi Günü
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook