TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 3

Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri
içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlarla ilgili
faaliyet göstermek amacıyla “YİTAL Mikroe-
lektronik Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı şirket
kuruldu.
İshak Cihangiri’nin, Başbakanlığa gerçekleş-
tirdiği ziyaret kapsamında, TÜBİTAK ile İran
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi
arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.
TÜBİTAK ULAKBİM’in Konferans Komitesinde
yer aldığı 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı
(AE2017), İYTE ev sahipliğinde yaklaşık 325
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Geleceğin Şehirleri 2017
Etkinliği Brüksel’de
Düzenlendi
Türkiye ile Katar İşbirliğindeki
İlk Çağrı “Siber Güvenlik”
Alanında Açıldı
Sf.8
İÇİNDEKİLER
4
5
6
7
8
10
11
12
12
13
14
15
16
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
32
33
34
36
37
37
38
38
38
38
3. Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK 2017 Ankara’da Düzenlendi
TÜBİTAK Heyeti Kore’de
Geleceğin Şehirleri 2017 Etkinliği Brüksel’de Düzenlendi
Tunus Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Türkiye ile Katar Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğini Güçlendiriyor
TÜBİTAK ile İran Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (CISC-MSRT) Arasında Bilimsel
İşbirliği Anlaşması
TÜBİTAK’ın 1983 Yılında Kurduğu YİTAL Yeniden Yapılandırıldı
Rusya Teknik Fizik Rus Metroloji Enstitüsü ve Radyo Mühendisliği Kurumu ile Mutabakat
Zaptı İmzalandı
Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
TÜBİTAK ile Filistin Arasında Ortak Çağrı ve Projeler Hayata Geçiyor
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017) İzmir’de Yapıldı
Açık Kaynak Kodlu Veritabanı Kullanıma Alındı
“İnovasyonda Kadın” Temalı III. Girişimcilik Kampı Finalistleri Belli Oldu
Pardus’un Özel Sektörde Yaygınlaşması İçin İmzalar Atıldı
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Projeleri, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Yarışacak
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
TÜBİTAK BUTAL,Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Kapsamını Genişletti
TÜBİTAKBUTALEmisyonÖrneklerindeTSEN1948SerisiStandartlaragörePCDD/FAnalizlerineBaşladı
TÜBİTAK BUTAL’da TS EN ISO 14001 Denetimi
GAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kapasitesini TÜSSİDE ile Artıracak
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kore Politika Merkezi TÜSSİDE’yi Ziyaret Etti
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda Tanıtım Toplantısı
Uludağ Üniversitesi MEYOK ile İşbirlikleri Toplantısı
TÜDEMSAŞ Stratejik Planı Tamamlanarak Süreç Yönetimi İş Paketine Geçildi
Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi TÜBİTAK MARTEK’te Kurulacak
Karadeniz Ufuk Projesi Avrupa Birliği-Karadeniz Ortak Çağrısı Hazırlık Çalıştayı Yapıldı
BİLGEM, Tallinn Deklarasyonu Lansmanına Katıldı
Demiryolları Sinyal Sistemi Yerlileşmeye Devam Ediyor
TÜBİTAK UME Kalite’17 Fuarı’na Katıldı
Siber Güvenlik Kümelemesi için Kamu Çalıştayı
Türkiye’de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi İçin Envanter Altyapısının Oluşturulması
Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi
GüneşPillerininÜlkemizdeÜretilebilmesineYönelikEtütÇalışmalarıProjesininSonuçlarıAçıklandı
Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programında Sona Yaklaşılıyor
TÜBİTAK İtiraz Değerlendirme Kurulu (TÜBİMER) İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor
TAYSAD İşbirliğiyle TÜBİTAK MAM Bilgi Günü
TÜSSİDE ve DOKAP, Hollanda’da İyi Uygulama Örneklerini İnceledi
Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument 1) Proje Kampı Gerçekleştirildi
COST CHARME “Yaşam Bilimleri Alanında Disiplinler Ötesi Standardizasyon Diyaloğu Çalış-
tayı” Gerçekleşti
Güneydoğu Asya-Avrupa JFS-Araştırma ve Yenilikçi Projeler 2017 Çağrısı Bilimsel Değerlen-
dirme ve Program Yürütme Kurulu Toplantıları Yapıldı
Akıllı Hareketlilik Kümelenme Toplantısı Yapıldı
Meksika Türkiye İkili İşbirliği
TAYSAD’da EUREKA Tanıtıldı
TÜBİTAK, EUREKA Üst Düzey Ülke Temsilcileri Toplantısında Temsil Edildi
10
14
Sf.6
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook