TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
26 Temmuz 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve TÜBİTAK MAM arasında imzalanan protokol ile başlayan
“Türkiye’de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter
Altyapısının Oluşturulması (GÜRMOD) Projesi” toplantısı
yapıldı. 4 Aralık 2017 tarihinde sona erecek olan projenin
toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Çevre Yöne-
timi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı Betül
Aydın, Şube Müdürü Nuray Hüsmen ve ilgili şube personeli,
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, Proje Yürütücüsü Başuz-
man Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi Özkurt, Proje Yürütücü Yar-
dımcısı Uzman Araştırmacı Deniz Sarı ve diğer proje perso-
neli katıldı.
Proje kapsamında yer alan 41 il ve ilçe Belediyesi (Afyon-
karahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Ça-
nakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun,
Hatay, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkka-
le, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğ-
de, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ,
Tokat, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak), Çevre ve Şe-
hircilik il Müdürlüklerinden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan
122 temsilci de toplantıya katıldı.
Proje açılış toplantısında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Seba-
hattin Dökmeci açılış konuşmalarında, kapsamda yer alan
illerde Belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluş temsilcile-
rinin işbirliğinin proje başarısı açısından önemini vurguladı-
lar. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi,
Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü Vekili
Nuray Hüsmen ülkemizde gürültü mevzuatı ile ilgili yapılan
çalışmalar hakkında sunum yaptı. Proje Yürütücüsü Doç. Dr.
Nesimi Özkurt, projenin amacı, önemi, çalışma planı, pro-
je çıktıları ve gürültü haritalama konuları hakkında sunum
gerçekleştirdi.
Türkiye’de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter
Altyapısının Oluşturulması Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook