TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 28

28
Bülten
2017
KASIM
T Ü B İ T A K U M E K a l i t e ’ 1 7 F u a r ı ’ n a K a t ı l d ı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenen “Kalite’17, 8. Kontrol, Metroloji,
Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı”na destekle-
yen kuruluş olarak katıldı.
Ölçme ekipmanlarından ölçü kalibrasyon sistemlerine,
koordinat ölçme makinelerinden laboratuvar test ekip-
manlarına ve endüstriyel yazılımlara kadar çok çeşitli ve
yeni teknoloji ürünlerin sergilendiği fuarda, paydaşların
metroloji alanındaki hizmet ve Ar-Ge taleplerini alınarak,
TÜBİTAK UME’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında ziyaret-
çilere bilgiler verdi.
Ülkenin metroloji alanında öncü kuruluşu olma so-
rumluluğuyla sektörün işleyişine destek vermeye devam
eden TÜBİTAK UME’nin Kalite ’17 Fuarı’ndaki standı katı-
lımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
TÜBİTAK UME Kalite’17 Fuarı’na Katıldı
Siber Güvenlik Kümelemesi İçin Kamu Çalıştayı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile “Siber
Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümeleme” konulu
Kamu Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.
SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire
Başkanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü ta-
rafından planlanan ve BTK ev sahipliğinde düzenlenen ça-
lıştaya kamu kurumlarında siber güvenlik alanında görev
yapan 105 yetkili katıldı.
Çalıştayın sonuçları, gerçekleştirilecek diğer çalıştay so-
nuçları ile birlikte değerlendirilecek ve “Siber Güvenlik Eko-
sisteminin Geliştirilmesi ve Kümeleme” kapsamında nihai
sonuç raporu hazırlanarak 27-28 Kasım 2017 tarihlerinde
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) himayesinde düzenle-
necek olan Uluslararası Siber Güvenlik Konferansında haya-
ta geçirilmek üzere sunulacak.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook