TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 24

24
Bülten
2017
KASIM
K a r a c a b e y T i c a r e t v e S a n a y i O d a s ı ’ n d a T a n ı t ı m T o p l a n t ı s ı
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), iş
dünyasına verdiği hizmetleri yakından tanıtmak amacıyla
Karacabey TSO ev sahipliğinde tanıtım toplantısı düzen-
ledi. Gıda ağırlıklı firmalara yönelik olarak gerçekleştirilen
tanıtım toplantısı; BUTAL’ın tanıtım sunumları ile test/analiz
TÜBİTAK BUTAL, işbirliklerini etkinleştirme çalışmaları
kapsamında Uludağ Üniversitesi Temel Bilimler MYO ev sa-
hipliğinde gerçekleşen MEYOK Toplantısına katıldı.
Meslek Yüksekokullarından 17 öğretim üyesinin katıldığı
toplantıda; BUTAL’ın tanıtım sunumu yapılarak, Meslek Yük-
sekokulları ile muhtemel işbirlikleri konularında karşılıklı
görüş alışverişlerinde bulunuldu. MEYOK Koordinatörü Prof.
ve laboratuvarların imkânları hakkında bilgiler verilmesine
müteakip, katılımcılarla mevcut ve muhtemel işbirlikleri ko-
nularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile son
buldu.
Dr. Mustafa Tayar, işbirliği görüşmesinden dolayı memnu-
niyetini belirterek, Kurul üyeleri ile en kısa zamanda BUTAL
Laboratuvarlarını ziyaret edeceklerini ve Ar-Ge çalışmaları,
öğrenci stajları, BUTAL Personelinden eğitmen olarak yarar-
lanma vb. konularında ortak bir protokol oluşturma çalış-
malarına başlayacaklarını ifade etti.
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda Tanıtım Toplantısı
Uludağ Üniversitesi MEYOK ile İşbirlikleri Toplantısı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook