TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 20

20
Bülten
2017
KASIM
4 0 0 6 - T Ü B İ T A K B i l i m F u a r l a r ı D e s t e k l e m e P r o g r a m ı B i l g i l e n d i r m e T o p l a n t ı s ı Y a p ı l d ı
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının
2017-2018 dönemi çağrısına ilişkin bilgilendirme toplantısı,
TÜBİTAK BUTAL’ da yapıldı.
Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve
kurum müdürlerinden oluşan geniş bir katılımcı grubunun
yer aldığı toplantıda; TÜBİTAK BUTAL’ın faaliyetleri ve Labo-
TÜBİTAK BUTAL, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi
kapsamını genişleterek hizmetlerine devam ediyor. TÜBİ-
TAK BUTAL 2017 yılında kapsamında, Baca Gazında PCDD/
ratuvar imkanlarına ilişkin tanıtım sunumu BUTAL Müdürü
Sedat AKTAŞ tarafından yapıldıktan sonra, TÜBİTAK Bilim ve
Toplum Programları Müdürü Mustafa ORHAN tarafından da
katılımcılara,
4006-TÜBİTAK Fuarları Destekleme Programı hakkında
açıklayıcı ve önemli bilgiler verildi.
PCDF, Katı Atık/Arıtma Çamurundan Numune Alma, Su/
Atıksularda ICP-OES’de Gümüş, Kobalt, IC’ de Sülfit analizle-
ri, metotlarını ekledi ve hizmet vermeye başladı.
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme
Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
TÜBİTAK BUTAL,Çevre Ölçüm ve Analizleri
Yeterlik Belgesi Kapsamını Genişletti
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook