TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 16

16
Bülten
2017
KASIM
“ İ n o v a s y o n d a K a d ı n ” T e m a l ı I I I . G i r i ş i m c i l i k K a m p ı F i n a l i s t l e r i B e l l i O l d u
“İnovasyonda Kadın” Temalı III. Giri
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğü,
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile “İnovas-
yonda Kadın” temalı Girişimcilik Kampı TÜBİTAK Gebze Yer-
leşkesinde gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzenlenen Kadın
Girişimcilik Kampı’na 519 proje başvurusu yapıldı, uzman
değerlendirmeleri sonucunda 29 proje sahibi kampa katıl-
maya hak kazandı.
Kadın girişimciler bir hafta boyunca; Finansal Analiz, İş
Planı Geliştirme Dinamikleri, Girişimcilikte Potansiyeli Ha-
yata Geçirme, Girişimciler İçin İletişim Atölyesi, Girişimci
Kamu Destekleri, İş Planı Sunum Hazırlama, Girişimcilikte
Pazar Analizi, İş Modeli Geliştirme, Pazarlama, Girişimcilikte
Güçlükleri Aşma, Girişimcilikte Fizibilite ve Liderlik konula-
rında eğitim aldı.
Mentörlerle birebir görüşerek projelerini güçlendirme
şansı elde eden girişimciler, melek yatırımcılarla buluşma
fırsatı yakaladılar, kamp süresi boyunca projelerini gelişti-
rebilmeleri için tecrübe edindiler. Zade Vital firması Genel
Müdürü Beril Koparal, Setcard Genel Müdürü Öner Piyade,
Sanlab Simülator kurucu ortağı Salih Kükrek, İstanbul Bilim
Üniversitesi ÖğretimÜyesi Yrd. Dr. Oytun Erbaş, Saruhan Şir-
ketler Grubu/Fakir Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Saruhan, İm-
munflex Firma kurucusu Tijen Ziyal girişimci kadınlarımızla
deneyimlerini paylaştılar.
Kadın Girişimcilik Kampı Ödül Töreni
III. Kadın Girişimcilik Kampı Sertifika Töreni TÜBİTAK MAR-
TEK bünyesinde faaliyet gösteren IBTECH Bilişim firmasının
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Değerlendirme sonucu fina-
le kalan 11 girişimci, proje sunumlarını yaparak hakem he-
yetinin sorularını yanıtladılar.
Sertifika töreninde açılış konuşması yapan TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, “Gerçek-
leştirdiğimiz bu kamp bizim 5. Girişimcilik kampımız. Türki-
ye’ de ilk kurulan ve önde gelen Teknokent olarak çok farklı
organizasyonlar yapıyoruz. Girişimcilik kampı da bunlardan
sadece biri. Girişimcilik kampında başarılı olan projeler bel-
li bir seviyeye geldiğinde biz onları kuluçka merkezimize
alıyoruz. Daha sonra onları ticaretlerini yapmaları için Tek-
noloji Geliştirme Bölgemize alıyoruz. Eğer üretime geçecek
ise Teknoloji Serbest Bölgemize alıyoruz. Bizlerinde yatırım
yapabileceği projeler var ise onlara yatırım yapıyoruz. Ulus-
lararası heyetler düzenliyoruz ve bu arkadaşları da bu he-
yetlere dahil ederek ürünlerinin uluslararası pazarlara açıl-
masını sağlıyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve KADEM İş Dünyası
ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı ile birlikte beş
başarılı projeye sertifika sunumundan sonra tüm katılımcı-
lara katılım belgesi; eğitmen, mentör ve hakemlere teşekkür
belgeleri sunuldu.
Sertifika töreninden sonra Adile Sultan Sarayında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Darıca Kay-
makamı Ömer Karaman, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook