TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK Nobel Ödüllü Türk
Bilim İnsanı Aziz Sancar’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, Medicana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve
MARTEK Firmalarından Demiray Sağlık firmasının sahibi
Prof. Dr. Mutlu Demiray ile birlikte ABD ziyareti sırasında
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı çalış-
ma ofisinde ziyaret etti. Prof. Dr. Aziz Sancar ile TÜBİTAK
Marmara Teknokent özelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları
ve kanser projeleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde
bulunuldu.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook