TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 4

4
Bülten
2017
EKiM
B i l i m , S a n a y i v e T e k n o l o j i B a k a n ı F a r u k Ö z l ü , T Ü B İ T A K M A R T E K ’ i Z i y a r e t E t t i
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, TÜBİTAK MARTEK’i Ziyaret Etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli
Vali Vekili Dursun Balaban, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif
Ergin ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu ve ilgililer tarafından karşılandı.
Bakan Özlü ve beraberindeki heyetin toplantısında Dr.
Orhan Çömlek, TÜBİTAK MARTEK’i tanıtıcı sunumunda,
yürütülen projeler, planlanan işbirliği ve organizasyonlar
hakkında bilgiler verdi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook