TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 38

38
Bülten
2017
EKiM
Nadir Toprak Elementleri Programı kapsamında TÜBİTAK MAM işbirliği çalışmalarını başlattı. Barit, florit, toryum, nadir toprak
oksitleri vb. nadir toprak elementleri konusunda olası işbirliklerini görüşmek amacıyla, İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölü-
münden Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, 22 Eylül 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu’nu ziyaret etti. TÜBİTAK
MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ve İş Geliştirme yetkililerinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Sabri Çelik tarafın-
dan“Nadir Toprak Elementleri”ile ilgili bir sunumgerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM ile İTÜ arasında işbirliği görüşmeleri sürdürülecek.
Filistin HCIE (Higher Council for Innovation and Excellence)
Başkanı H. E. Adnan Samara, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun
Hasekioğlu tarafından kabul edildi. İki kurum arasında bir süre
önce başlatılan işbirliği görüşmeleri hız kazandı. Çevre ve Te-
miz Üretim Enstitüsü ile Enerji Enstitüsü yetkililerinin katıldığı
toplantıda, su ve enerji konuları özelinde bir Çalıştay düzenlen-
mesi planlandı. HCIE ve TÜBİTAK MAM’ın önümüzdeki günler-
de yapacağı ön hazırlık toplantısının ardından Kasım 2017’de
Çalıştay düzenlenecek.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Bilim Başdanışmanı Prof. Robin
Grimes ve İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, TÜBİ-
TAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu tarafından kabul edil-
di. TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Makaracı,
Dr. İbrahim Bekâr, İş Geliştirme Müdürü Nuh Yılmaz ile Enerji
Enstitüsü ve Malzeme Enstitüsü yetkililerinin katıldığı toplantı-
da TÜBİTAK MAM’ın genel yapısı hakkında bilgilendirme yapı-
larak, Enstitülerin çalışma konularına yönelik bilgiler aktarıldı,
işbirliği yapılabilecek konular değerlendirildi.
BaşbakanlıkYatırımDestek veTanıtımAjansı’nın kıdemli Pro-
je Direktörü Başak Avcı ve Proje Koordinatörü Kağan Yıldırım,
TÜBİTAK MAM ile işbirliği olanaklarını değerlendirmek için TÜ-
BİTAK MAM’ı ziyaret ettiler.
Merkez Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun öncülük ettiği
toplantıya, Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Bekâr, İş Geliştirme
Müdürü Nuh Yılmaz ile Malzeme Enstitüsü ve Enerji Enstitüsü
yetkilileri katıldı.
ISPAT’ın çalışmaları, TÜBİTAK MAM’ın altyapısı ve Enstitüler-
de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımları yapıldı. IS-
PAT ile işbirliği sağlamak için görüşmeler devam edecek.
Nadir Toprak Elementleri Programı Kapsamında İTÜ ile İşbirliği Görüşmeleri
Filistin HCIE ile TÜBİTAK MAM İşbirliği Görüşmeleri
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğundan
TÜBİTAK MAM’a Ziyaret
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (ISPAT) TÜBİTAK MAM’ı Ziyareti
İ n g i l t e r e İ s t a n b u l B a ş k o n s o l o s l u ğ u n d a n T Ü B İ T A K M A M ’ a Z i y a r e t
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook