TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 36

36
Bülten
2017
EKiM
T Ü B İ TA K MA R T E K F i r ma s ı , T Ü B İ TA K D e s t e ğ i y l e G e l i ş t i r d i ğ i Ma k i n e y l e Tü r k i y e ’d e B i r İ l k e İ m z a A t t ı
TÜBİTAK MARTEK Firması, TÜBİTAK Desteğiyle G
2005 yılında endüstriyel otomasyon ve yazılım sektöründe
kaliteli hizmet vermek üzere kurulan; çalışmalarına 2014 yılın-
dan itibaren TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nde (TEKGEB) devam eden 3E Endüstriyel
Mühendislik, sahada ısıl işlem (kaynak öncesi ön ısıtma, geri-
limgiderme vb.) yapılması zorunlu olan işler için PHT (Portable
Heat Treatmen) makinesi geliştirdi. TÜBİTAK 1507 Ar-Ge des-
teği ile projelendirilen ve Türkiye’de ilk defa üretilen makine,
gelişmiş web tabanlı PC kontrol seçeneğiyle de bir ilk olma
özelliği taşıyor.
3E Endüstriyel Mühendislik Genel Müdürü Gökhan Lale,
PHT makinesinin başta petrokimya ve hidroelektrik santralleri
olmak üzere pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Lale, “Ayrıca,
geçtiğimz aylarda KOSGEB Ar-Ge desteği ile kablosuz buton
kontrollümakinemizi tamamlayarak sınıfında bir ilki gerçekleş-
tirdik”dedi.
Firmanın diğer etkinlikleriyle ilgili bilgiler veren Lale, ısıl işlem
tesis yönetimi için HQM (Heat Treatment Quality & Manage-
ment System) yazılımı geliştirdiklerini, bu programın öncelikli
amacının, firma sahibinden malzeme dağıtımı yapan şoföre,
tesis müdüründen kalite kontrol mühendisine tesisteki tüm
ilgililer arasında ortak bir platformda bilgi paylaşımı sağlamak
olduğunu ifade etti. Program veri girişinin, şoförlerin kullanı-
mında olan mobile telefon/yazıcı uygulamaları ile başladığını
anlatan Lale, şunları söyledi: “Yazılımımızın imkan sağladığı iş-
lemler; malzemenin teslimalınması, tesise girişi, tesiste onayla-
TÜBİTAK MARTEK firmalarından 3E Endüstriyel Mühendislik, sahada ısıl işlem yapılması zorunlu olan
işler için PHT (Portable Heat Treatment) makinesini geliştirdi.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook