TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 4

4
Bülten
2017
EYLÜL
T Ü B İ T A K T e l e s k o b u y l a “ Z o n k l a y a n ” Y ı l d ı z K e ş f e d i l d i
TÜBİTAK Teleskobuyla “Z
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Ulusal Gözlemevi’nin teleskobuyla yeni bir yıldız keşfe-
dildi. Keşfedilen yeni yıldızın yüzeyinde adeta kalp çarpması
şeklinde gerçekleşen renk değişim hareketleri nedeniyle bu
tür “zonklayan yıldız” olarak biliniyor.
İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş önder-
liğindeki bir grup araştırmacının, başka bir yıldızı takip et-
tikleri sırada, titreşimleriyle fark ettikleri yeni yıldızın türü,
“Delta Scuti” olarak tanımlanıyor. Kutup Yıldızının da içinde
bulunduğu Küçük Ayı adlı takımyıldızında yer alan yeni yıl-
dızın yüzey sıcaklığı da güneşe benzer şekilde 6 bin Kelvin
olarak belirlendi.
İç yapılarındaki kararsızlıklar nedeniyle üç saatlik aralıklar-
la yarıçaplarını artırıp azaltan Delta Scuti yıldızları, dönemli
bir şekilde şişip büzülüyorlar. Bu sırada, yıldızın büyüklüğü
artarken, yoğunluğu azalıyor, sıcaklığı artıyor. Sıcaklığın art-
ması ise yıldızın parlaklığını önemli ölçüde arttırıyor. Astro-
nomlar bu parlaklık artış azalış düzeninden yıldızın “zonkla-
İstanbul Üniversitesinden araştırmacı bir grup, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin teleskobuyla yeni bir
yıldız keşfetti. Keşif çalışması, Uluslararası Astronomi Birliği’nin yıldızlar bülteninde yayınlanmak üze-
re kabul edildi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook