TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 38

38
Bülten
2017
EYLÜL
Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel
Müdürlükleri yetkililerinin hazır bulunduğu ve TÜBİTAK BUTAL’
in ev sahibi olduğu etkinlikte; BUTAL’ın faaliyetleri ve laboratu-
var imkanları hakkında yapılan tanıtım sunumlarından sonra,
mevcut ve muhtemel işbirlikleri konularında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.
DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Serbest
Bölgeler iş paketi kapsamında TÜSSİDE uzmanlarınca Trab-
zon Serbest Bölgesi’ne bir çalışma ziyareti düzenlendi. Saha
çalışmasında Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşletici firması
Transbaş, Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü ve Rize Limanı İş-
letmesi yetkililerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren Tiryaki
AgroGıda Sanayi ve Komtek firmalarının temsilcileri de yer aldı.
Ziyaret sırasında TÜSSİDE uzmanları katılımcılara TÜSSİDE‘nin
çalışmaları, gerçekleştirilmekte olanproje ve iş paketi hakkında
bilgiler verirken, yetkililerden bölgedeki veTürkiye’deki serbest
bölgelerin işleyişine dair detaylı bilgiler alındı. Çalışma sırasın-
da yönetimlerden ve firmalardan, bölgelerin faaliyetlerine ve
mevzuatlarına yönelik sorun olarak gördükleri alanlar ve bun-
lara ilişkin çözümönerilerini sunmaları da istendi.
Serbest Bölge iş paketi kapsamında çalışmalar, DOKAP Böl-
gesi’nde yer alan Samsun Serbest Bölgesi’nin yanı sıra diğer
ulusal uygulama örneklerinin de detaylıca incelenmesi maksa-
dıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Mersin’deki Serbest Bölgelere
gerçekleştirilecek saha ziyaretleriyle devam edecek.
Yakın Çevre Büyükşehir Belediyeleri SKİ
Genel Müdürlüklerine BUTAL Tanıtıldı
Trabzon Serbest Bölge Ziyareti
ve Odak Grup Çalışması
“ T ü r k i y e Ç ö l l e ş m e M o d e l i ” 2 0 1 7 Y ı l ı İ l k S a h a Ç a l ı ş m a s ı Y a p ı l d ı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook