TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 34

34
Bülten
2017
EYLÜL
T Ü B İ T A K B U T A L ’ ı n T S E N I S O / I E C 1 7 0 2 5 A k r e d i t a s y o n K a p s a m ı Y e n i l e n d i
TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu kapsamını
genişleterek hizmetlerine devam eden TÜBİTAK BUTAL; 2017
yılında kapsamına Baca Gazında PCDD/PCDF, Katı Atık/Top-
rak/Arıtma Çamurundan Numune Alma, Su/Atıksularda ICP-
OES’de Gümüş, Kobalt, IC’de Sülfit, Tristimulus metoduna göre
Renk analizleri, tekstilde Boncuklanma ve Yüzey Değişimi (TS
EN ISO12945-3), PatlamaMukavemeti (TS EN ISO13938-2), pH
Tayini (TS EN ISO 3071), Renk Haslığı Tayin Metotları (TS 423-2
EN20105-A02 veTS 423-3 EN20105-A03), gıdalardaYağAsitle-
ri KompozisyonuTayini (TS EN ISO 12966-2, TS EN ISO 12966-4)
metotlarını ekledi.
Hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek veya var olan
mesleklerini geliştirmek, dolayısıyla atıl işgücünü üretime ka-
zandırmak amacıyla faaliyet gösteren Bursa, Gemlik, Hatay,
Sinop Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri yetkilileri ile
TÜBİTAK BUTAL’da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
BUTAL’ın faaliyetleri ve laboratuvar imkanları hakkındaki su-
numlardan sonra, mevcut vemuhtemel işbirlikleri için karşılıklı
görüş alışverişlerinde bulunulan ve
etkin bir iletişim içinde geçen toplantı, BUTAL Laboratuvarla-
rının gezilmesi ile sona erdi.
TÜBİTAK BUTAL’ın TS EN ISO/IEC 17025
Akreditasyon Kapsamı Yenilendi
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri’ne
BUTAL’da Tanıtım Toplantısı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook