TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi TÜBİTAK MARTEK’i Ziyaret Etti
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te, Teknokent Genel Müdü-
rü Dr. Orhan Çömlek ve ekibi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İsmail Boztosun, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Başdanışmanı Mehmet Urcu, İstanbul Anadolu Ya-
kası Organize Sanayi Bölgesi’nden Başkan Murat Çökmez,
yönetim kurulu üyeleri ile sanayicileri, Sanayi Gazetesi ve
Teknokent firmalarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Top-
lantıda sanayi ve akademinin bir araya gelmesinin önemi
vurgulandı ve bunun için atılması gereken adımlar tartışıldı.
Ayrıca, MARTEK’in önde gelen firmalarından Pak Ar-ge, DTI
İmplant, Hayriya Bilişim, Argenova Teknoloji ve Ortem Elek-
tronik sunumlar yaparak, yatırım konusundaki beklentileri-
ni sanayicilere ilettiler. Bu amaçla, İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi’nde daha fazla sayıda Teknokent
firması ve sanayicinin katılımıyla daha geniş çapta bir top-
lantı düzenlenmesine karar verildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook