TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 32

32
Bülten
2017
EYLÜL
İ h r a c a t t a e - D ö n ü ş ü m T o l a n t ı s ı n ı n A l t ı n c ı s ı Y a p ı l d ı
“Alibaba.com: İhracatta E-Dönüşüm” toplantılarının al-
tıncısı Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak
ve e- ticarete geçişlerini hızlandırmak amacıyla Gebze’de
gerçekleştirildi. TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ve
Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkin-
likte KOBİ’ler ve fikir liderleriyle bir araya gelindi.
Alibaba.com ve Türkiye iş ortağı E-Glober, geleneksel ihra-
cattan e-ihracata dönüşüm hakkında bilgilendirmek ve diji-
tal dönüşüme destek olmak amacıyla Gebze’deki KOBİ’lerle
bir araya geldi. TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Gebze Tica-
ret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gebze Ti-
caret Odası Başkanı Nail Çiler, TÜBİTAK Marmara Teknokent
İş Geliştirme ve Proje İzleme Müdürü Deniz Yayla ve Alibaba.
com’un Türkiye’deki iş ortağı E-Glober’ın CEO’su Orkan Ay-
tulun katıldı.
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM himayesinde geliştirilen e-
ticaret projesinin lansmanından bu yana, KOBİ’lerin dijital
dönüşümlerinde artış, e-ticaret platformlarına katılımların-
da da yüksek sayılar kaydedildi. E-ticaret projesi kapsamın-
da, yeni üyeler çok hızlı bir şekilde e-ticaret potansiyellerini
keşfederek iş hacimlerini de artırmaya başladılar. Alibaba.
com ve E-Glober, ‘Alibaba.com: İhracatta E-Dönüşüm’ ile
Türk KOBİ’lerinin dünyaya açılma süreçlerini bir adım daha
kısaltarak yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
İhracatta e-Dönüşüm
Toplantısının Altıncısı Yapıldı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook