TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 30

30
Bülten
2017
EYLÜL
DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Pro-
jesi kapsamında yapılan 3 Yıldız Analizleri sonucunda hazır
giyim sektöründe kümelenme potansiyeli olduğu tespit
edilen Giresun, Ordu ve Tokat illerinde yer alan paydaşlarla
sektörün mevcut durumunun analiz edilebilmesi amacıyla
düzenlenen saha çalışmaları geçtiğimiz hafta Tokat’ta ger-
çekleştirilen görüşmelerle tamamlandı.
İlk etabı 11 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında ger-
çekleştirilen saha çalışmalarında, Giresun ve Ordu illerinde
hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma
ajansları ve bölge üniversitelerinden akademisyenlere yarı-
yapılandırılmış mülakatlar uygulandı.
Saha çalışmalarının ikinci etabında Tokat ili ve Tokat ‘a
bağlı Erbaa, Niksar ve Turhal ilçelerinde ise 15-17 Ağustos
tarihleri arasında aşağıda isimleri bulunan tüm paydaşlar ile
birebir mülakatlar gerçekleştirildi.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü
• KOSGEB İl Müdürlüğü
• Tokat Ticaret ve Sanayi Odası
• Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası
• Turhal Ticaret ve Sanayi Odası
• Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yük-
sek Okulu
• Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulu
• AKARTEKS Tekstil
• Canicas Tekstil
• Dumanlar Çorap Konfeksiyon
• Aster Anadolu Tekstil
• CBF Tekstil ve Dış Ticaret
• ENKAYTEKS Tekstil Konfeksiyon
• HAKTİN REHA Tekstil Dış Ticaret
• Umut Tekstil
• CRS Denim
DOKAP Bölgesi Hazır Giyim Kümelenmesi
için Saha Çalışmaları Tamamlandı
D O K A P B ö l g e s i H a z ı r G i y i m K ü m e l e n m e s i i ç i n S a h a Ç a l ı ş m a l a r ı T a m a m l a n d ı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook