TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BUTAL’da Restorasyon ve Konservasyon
Bölge Laboratuvarları İşbirliği Toplantısı
TÜBİTAK BUTAL’ın ev sahipliğinde düzenlenen Restorasyon
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarları İşbirliği Toplantısın-
da, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul
Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı
ile Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı
yetkilileri hazır bulundu. BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, BU-
TAL’ın faaliyetleri ve laboratuvar imkanları hakkında sunum
yaptı. Malzeme Tekstil Laboratuvarı ve Muayene Hizmetleri
faaliyetlerinin tanıtım sunumlarının ardından, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Restorasyon ve Kon-
servasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürü Ali Osman
Avşar, laboratuvarlarının çalışma şekli, verdikleri hizmet tiple-
ri, konservasyonun önemi, karşılaşılan problemler ve mevcut
işbirlikleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
TÜBİTAK BUTAL, Bursa DOSAB Müdürlüğü’nde ve Hasana-
ğa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde tanıtıldı.
TÜBİTAK BUTAL’ ı ve hizmetlerini daha yakından tanıtmak
amacıyla, tekstil ağırlıklı firmalara sahip Demirtaş Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde (DOSAB) gerçekleştirilen tanı-
tım faaliyetine, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
ve İş Adamları Derneği DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahimÖztürk ve bölgede faaliyet gösteren firma temsilcileri
katıldı. Tanıtım sunumunda; her türlü desteğin verilebileceği-
nin yanı sıra, Malzeme-Tekstil Laboratuvarı ve Muayene Hiz-
metleri faaliyetleri ile BUTAL test/analiz imkânları hakkında
katılımcılara geniş bilgiler verildi.
Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne (HOSAB)
gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak otomotiv/taşıt sektörünün
katıldığı tanıtım faaliyetinde de, BUTAL yetkilileri tanıtım su-
numu yaptı. Malzeme-Tekstil Laboratuvarı faaliyetleri ile BU-
TAL test/analiz imkânları hakkında katılımcılara geniş bilgiler
verildi. BUTAL’da yapılan/yapılacak testlerin yanı sıra, ana oto-
motiv üreticilerinin testleri için olası yeni şartlar konularında
da detaylı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜBİTAK BUTAL’ın Tanıtım Faaliyetleri
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook