TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sinde bulunduran Naspers’ın bir iştiraki olan PayU, şu an dört
kıtada, 16 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünyada 200 binden fazla
üye iş yerine 250’den farklı lokal ödeme yöntemi sunan PayU,
Türkiye’de 2011 yılının Eylül ayında faaliyet göstermeye başladı
ve 6 binden fazla aktif işletme ile çalışıyor. Visa ve MasterCard
tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ödeme servis sağlayıcı-
sı olan PayU Türkiye, sanal POS çözümleri, gelişmiş sahtecilik
(fraud) önleme filtreleri, 7 gün 24 saat hizmet veren uzman
sahtecilik izleme ekibi ve daha birçok hizmetle bir yandan e-
ticaret işletmelerinin hizmet kalitesini artırırken, diğer yandan
Türkiye’nin önde gelen banka ve lisansör kuruluşlarıyla yaptığı
iş birlikleriyle sektöre yenilikçi bir hizmet anlayışı getiriyor.
ile Hurdanı Paraya Çevir
, yaklaşık 24 yıllık bilişim sektörü tecrü-
besi ile “yeni ne üretebiliriz” sorusunu kendine soran, sektörde
web uygulamaları konusundaki eksikleri teker teker masaya
yatıran ve sonuç olarak Medasoft Bilişim Teknolojileri San. ve
Tic. Ltd. Ş bünyesinde geri dönüşüm sektörü konusunda bir
web uygulaması sunmuş bir e-pazar girişimi.
.
com, Türkiye’de geri dönüşüm bilinci kazandırarak, “Hurdanı
Paraya Çevir” sloganı ile kişi veya kuruluşların geri dönüşüm
atıklarından kazanç elde edebilmelerini, kazanç sağlayanların
da bu kazancı daha da artırmalarını sağlayacak bir sistemgeliş-
tirdi. Aynı zamanda geri dönüşüm firmaları için de “minimum
bütçe ile daha çok hurda nasıl alınır” sorusuna eğiliyor. www.
acilhurda.com, sosyal projelere de katkıda bulunarak Türki-
ye’de geri dönüşümbilincinin kazanmasında etkin rol oynuyor.
OFT, Hurdayı Kazanca Çeviriyor
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook