TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 36

36
Bülten
TEMMUZ
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı M E D A S O F T , H u r d a y ı K a z a n c a Ç e v i r i y o r
Türkiye’de geri dönüşümkültürünün yayılması ve geri dönüşü-
münmikro ilemakroekonominingelişiminekatkı sağlaması bilin-
ciyle yola çıkane-pazar girişimi
girdi.
Mehmet Murat Çelik ve eşi Eda Çelik’in, geri dönüşüm ile il-
gili kendi hayatlarında yaşadıkları sıkıntılardan yola çıkarak kur-
dukları
“Hurdamı kime satacağım” ya da
“Daha fazla nasıl hurda alırım”gibi sorulara cevap veriyor. Hem
hurda arayanlara hem de satanlara yarar sağlayan site, ellerin-
deki atıkları ne yapacağını bilemediği için çöpe atmayı düşü-
nenlere de geri dönüşüme katkıda bulunma olanağı sunuyor.
Zamandan Tasarruf Sağlıyor
Ödeme altyapısı PayU tarafından sağlanan, TÜBİTAK refe-
ranslı girişim
, kullanıcısını zaman kaybet-
tiren arama motorlarından, hurdacı arama ve fiyat bilgisi alma
süreçlerinden kurtarıyor. Uygulama sayesinde, değerlendiril-
mek istenen hurdaların fotoğrafını çekip
sitesine yükleyip yayınlamak yeterli.
Geri DönüşümFirmalarınaEkÜcretsiz İhale İlanları Sağlıyor
, veri tabanında bulunan ilanlara üyelik
sistemi üzerinden erişim imkânı sunuyor. Uygulama ile geri
dönüşüm firmaları, sitedeki hurda ihalelerine ek ücret ödeme-
den ulaşıyor. Böylelikle geri dönüşüm firmaları ihale bilgilerine
erişebilmek için arama motorlarına ve ihale sitelerine fazladan
ücret ödememiş oluyor.
PayU Türkiye Hakkında
Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünye-
TÜBİTAK MARTEK Firması MEDA
Geri dönüşüm atıklarını değerlendirerek iki tarafın da kazanç elde etmesini sağlayan e-pazar girişimi
, PayU’nun güvenli ödeme altyapısıyla yayında.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook