TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Firması Cutesafe
Teknoloji A.Ş, görüntü işleme ve telemetri konularında Ar-
Ge faaliyetleriyle ilgili ilk protokolünü Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi ile imzaladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara
Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Cutesafe Teknoloji AŞ arasında, sanayi-üniversite iş birliği-
nin arttırılması amacıyla hazırlanan protokol, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yüz-
geç, Cutesafe Teknoloji AŞ Genel Müdürü Tuncay Kaya ve
Ar-Ge Müdürü Ekberjan Derman tarafından imzalandı. İm-
zalanan çerçeve protokol ile Üniversite-Sanayi işbirliği ge-
liştirilerek, bilimsel görüş açısının üniversiteden sanayiye
aktarılması ve aktarılan bu bilimsel çalışmaların katkısıyla
karşılıklı uzun vadeli millî projelerin temellerinin atılması
amaçlanıyor.
2016 yılının Eylül ayında TÜBİTAK Marmara Teknokent
Serbest Bölgesi’nde (TEKSEB) faaliyet gösterme lisansını
alarak faaliyetlerine başlayan Cutesafe Teknoloji AŞ, Ar-Ge
faaliyetlerinde endüstriyel güvenlik standartları gerekle-
rini karşılayan yüksek kalitede ürünler geliştirmek için ça-
lışıyor.
TÜBİTAK MARTEK Firması ile Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesinden, Üniversite-
Sanayi İşbirliğini Geliştirecek Anlaşma
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook