TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TAYSAD’da TÜBİTAK BUTAL Tanıtım Toplantısı
TÜBİTAK BUTAL yetkilileri, kısa adı “TAYSAD” olan Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği’ni ziyaret etti. TAYSAD üye-
lerine TÜBİTAK BUTAL’ı daha yakından tanıtmak amacıyla
gerçekleştirilen toplantıda, TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat
Aktaş, BUTAL’ın test, analiz ve muayene hizmetleriyle labo-
ratuvarların imkânları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yerleşik olan ve 350’yi aşkın üyesiyle otomotiv yan
sanayiinde önemli bir yere sahip olan TAYSAD’ın ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen toplantıda, daha önce TAYSAD Ar-Ge
çalışma grubunun BUTAL ziyareti sonrası yapılan istişareler
ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Katılımcıların, özellikle TÜBİTAK BUTAL’dan beklenti ve
isteklerini yerinde belirlemek amacıyla TÜBİTAK BUTAL’ın
uzman personeli ile interaktif bir ortamda gerçekleştirilen
tanıtım etkinliği kapsamında, karşılıklı potansiyel işbirlikleri
değerlendirilerek, önümüzdeki aylarda TAYSAD organizas-
yonunda yeni bir etkinliğin gerçekleştirilmesi konusunda
mutabık kalındı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook