TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 12

12
Bülten
TEMMUZ
2017
B U T A L - K O S G E B İ ş b i r l i ğ i T o p l a n t ı s ı D ü z e n l e n d i
BUTAL - KOSGEB İşbirliği Toplantısı Düzenlendi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşların-
dan olan Bursa’daki KOSGEB Müdürlüğü ile TÜBİTAK BUTAL
yetkilileri, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştiril-
mesi amacıyla BUTAL’da bir araya geldi.
BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, BUTAL’ın faaliyetleri ve la-
boratuvar imkanları hakkında bir tanıtım sunumu yaptı.
Toplantıda, Bursa’daki KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör ve
beraberindeki laboratuvar yetkilileri, TÜBİTAK UME temsil-
cisi, BUTAL Birim Sorumluları ile diğer ilgili personel hazır
bulundu.
KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, KOSGEB’in faa-
liyetleri ve destekleri ile ilgili olarak verdiği ayrıntılı sunum
kapsamında, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,85’inin KOBİ
olduğunu ve çalışanların yüzde 75.8’inin KOBİ’lerde istih-
dam edildiğini vurgulayarak, bu tür işletmelerin akredite la-
boratuvarlarda yaptırdığı test, analiz ve kalibrasyon hizmeti
alımlarında KOSGEB’in teşvik bölgelerine göre yüzde 50–70
oranlarında destek sağladığını belirtti.
BUTAL’ın KOBİ’lere yönelik test ve analiz hizmetlerinde
KOSGEB desteklerinden daha fazla ve kolaylıkla yararlanı-
labilmesi, böylece bu tür faaliyetlerin artırılması açısından
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook