TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TAK’a Yılın İnovasyon Ödülü Verildi
boyunca verimli temaslarda bulunuldu.
Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, sosyo-kültürel ve dip-
lomatik alandaki güçlü işbirliğini iktisadi alanda daha da
geliştirecek uluslararası bir platform oluşturmak üzere
düzenlenen fuara Türkiye’den gayrımenkul, mobilya, bili-
şim, taahhüt, sanayi, yapı malzemeleri başta olmak üzere,
farklı sektörlerden 150 firma ve kuruluş katıldı. Katar Ulu-
sal Kongre Merkezindeki özel toplantı odalarında bin 600
kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Fuarın açılışın-
da yaptığı konuşmada, Fuarın Türkiye’den Mediacity ve
Katar’dan QNCC ortaklığında gerçekleştirildiğini belirtti.
Özer, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Katar Ticaret Oda-
sı Başkan Yardımcısı Muhammed Al Kuvari sizleri büyük
bir saygıyla selamlıyorum. Ben burada olmaktan gayet
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Siyasi irade
anlamında iki ülkenin hükümeti bu toplantıya büyük bir
destek sağladı. Bu anlamda bu fırsatı da kullanarak şunu
belirtmek istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesi için büyük bir çaba gerekti. Bu faaliyetler, bunun
gibi fuarlar Medyacity Türkiye ve Katar Konferansı Büro-
su tarafından organize edilmiştir. Bu organizasyonu ya-
pan ve katkıda bulunan herkese, tüm şirketlere teşekkür
ediyorum. Bu faaliyetin içerisinde 150 Türk şirketi bulun-
maktadır ve farklı sektörlerden şirketler de katılmaktadır.
Başı çeken şirketler olarak inşaat, mobilya, sağlık, iletişim
sektörü, programcılık sektörü, inşaat malzemeleri sektö-
rü, gıda sektörü, tekstil sektörü, makine ve medya sektörü
olmak üzere büyük sektörler katılmışlardır. Ticaret odaları
olarak da belediyeler nezdinde yine büyük bir katılım sağ-
lanmıştır ve destek verilmiştir. Ayrıca bakanlıklar nezdinde
de iç işişleri bakanlıkları, ticaret bakanlıkları ve kalkınma
bakanlıkları, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ve Katar Ticaret
Bankası da desteklerini esirgememiştir.”
Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ah-
med Bin Towar, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkilerin
yansıması olan Fuarın, iki ülkenin vizyonu doğrultusunda
düzenlendiğini belirtti. Towar, “İki ülke arasındaki yüksek
siyasi ilişkilerin bir göstergesi olan bu ticari ilişkilere destek
vermekten gurur duyuyoruz. Türk projelerini Katarlılara ta-
nıtmaktan ve Katar’da böyle bir fuar organize etmekten
mutluluk duyuyorum. Türk iş adamlarını burada görmek
bizim için büyük bir yatırım kaynağıdır. Biliyorsunuz ki Türk
ürünleri bize büyük bir kalite sembolü olarak yansımakta-
dır. Biz Türk ürünlerinin kalitesini ve dayanıklılığını bildiği-
miz için bugün, burada bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Türk iş
adamlarını, Katar yatırım marketinde görmek istiyoruz ve
bu anlamda da desteğinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum.
Bu fuarların olması stratejik ilişkilerin tamamlayıcı bir un-
surudur. İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine ve Türk
ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır” dedi.
Türk ve Katarlı iş adamları, fuarın ilk gününün sonunda
Doha Sheraton Hotelde düzenlenen Expo Turkey By Qatar
gala gecesinde bir araya geldi. Gala Yemeğine TÜBİTAK’ı
temsilen Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şahin Gök, TÜBİ-
TAK MAM’ı temsilen Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Ma-
karacı, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker
Beker TÜBİTAK Marmara Teknokenti temsilen Genel Müdür
Dr. Orhan Çömlek katıldı.
Expo Turkey By Qatar Fuarının sponsorları olan QNB, Tek-
fen, THY, Commercial Bank / A Bank, Sheraton Otel ve Kuzu
Grup’a teşekkür plaketlerinin verildiği gecede, Türkiye-Ka-
tar İş Liderleri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Türkiye - Katar İş Liderleri Ödülleri;
• Yılın İş Ödülü: Tekfen
• Yılın Aile Şirketi: Mannai
• Yılın Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü: Netaş
• Yılın Büyüme Stratejisi Ödülü: Commercial Bank / A Bank
• Yılın İnovasyon Ödülü: TÜBİTAK
• Yılın Topluma Katkı Ödülü: International Skyland Park
• Yılın Kaldıraç Ödülü: QNB
• Yılın Yeni Girişimi Ödülü: FYP - İstanbul
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By
Qatar’ın ikinci gününde Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mo-
hammed bin Abdullah Al Rumaihi, TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent stantını ziyaret etti. TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek teknopark hakkında bilgi verdi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook