TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 38

38
Bülten
MAYIS
2017
T Ü S S İ D E E t i M a d e n İ ş l e t m e l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü Z i y a r e t E t t i
TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal Gebze Ticaret Odasını Ziyaret Etti
TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, Müdür Yardımcısı Selahat-
tin Çetin ve Projeler Koordinatörü Bakı Doğa Günay, Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’i ziyaret etti. 18 Mayıs 2017
tarihinde gerçekleştirilecek olan TÜSSİDE Danışma Kuru-
lu toplantısına davet edilen Nail Çiler, TÜSSİDE projelerine
Danışma Kurulu üyesi olarak destek vermekten duyacağı
memnuniyeti ifade etti. Tezer Battal, TÜSSİDE olarak Gebze
Ticaret Odası ortaklığıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesin-
de bulunan firmaların yönetici ve Ar-Ge çalışanlarına yöne-
lik İnovasyon KültürüYönetimi semineri vermek istediklerini
belirtti. Nail Çiler, organizasyon ile ilgili olarak her türlü des-
teği vereceklerini ifade etti.
TÜSSİDE, Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünü Ziyaret Etti
TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal ve TÜSSİDE araştırmacıları Eti
Maden İşletmelerini ziyaret etti. Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürü Serkan Keleşer’in ev sahipliği yaptığı toplantıda, TÜS-
SİDE ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
TÜSSİDE ile Eti Maden İşletmeleri işbirliğiyle yapabilecek pro-
jeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook