TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından Gıda, Beslenme
Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak
araştırma projelerine fon desteği sağlamak amacıyla,
LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Inno-
Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Idris Bin Jusoh baş-
kanlığında bir heyet Kurumumuz Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin’i ziyaret etti. Görüşmede, Malezya ile ikili işbirlik-
lerimiz kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
verildi. Malezya Ekonomi Bakanlığına bağlı özel bir kuru-
luş olup özel sektöre Ar-Ge desteği veren Malezya Stan-
vation Partnership on Food and Nutrition Security and
Sustainable Agriculture) işbirliği çağrısı açıldı. Başvu-
ruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan çağrı
15 Haziran 2017 tarihine kadar açık kalacak. Afrika’dan
Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gana, Kenya, Se-
negal, Güney Afrika ve Uganda; Avrupa’dan ise Belçika,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Porte-
kiz, İspanya ve Türkiye’nin fonlayıcı ülkeler olarak yer
aldığı çağrı’da, İtalya’nın Bari şehrinde yerleşik ulus-
lararası bir kuruluş olan CIHEAM (International Center
for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) da
fonlayıcı ortak olarak yer alıyor.
dartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (Standards and
Industrial Research Institute of Malaysia-SIRIM) ile aç-
mayı planladığımız ortak proje çağrısı ve Malezya Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı ile imzalanması amaçlanan
işbirliği anlaşmasının detayları aktarıldı.
Afrika-Avrupa Birliği Ortak
Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı
Malezya Yüksek Öğretim Bakanı
Kurumumuzu Ziyaret Etti
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook